แหวนทองคำแท้ 1 กรัม ลายอินฟินิตี้ Ra-162

แหวนพลอยทองแท้ เพิ่มเติม…

แหวนทอง อิน ฟิ นิ ตี้ 2 สลึง

แหวนทอง90 เพิ่มเติม… Infinity สื่อความหมายแห่งการผูกพัน ยึดมั่นในคำสัญญา ไม่มีวันเสื่อมคลาย อินฟินิตี้ เหมาะสำหรับ เป็นเครื่องหมายแทนใจแด่คนสำคัญที่จะผูกพันกันตลอดไป บ่วงแห่งรัก บ่วงแห่งรัก มีรูปร่างคล้ายๆ เชื… แหวนอินฟินิตี้ เพิ่มเติม… ถ้าเป็น แหวนทองฝังพลอย ปกติร้านพาสโซ่ของเราจะใช้ทอง 20k หรือ ทอง90% สาหตุที่ใช้ทองเก้าสิบ เพราะทองเก้าสิบมีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่นิ่มไม่อ่อนเกินไปเหมือนเช่นทอง 100% ทอง90% มีความแข็งเพียงพอที่จะ ไม่เ…

แหวนทอง อิน ฟิ นิ ตี้ 2 สลึง

แหวนทอง อิน ฟิ นิ ตี้ 2 สลึง

แหวนทองคำแท้ 1 กรัม ลายอินฟินิตี้ Ra-162
Scroll to top